btw berekenen: de btw over uw omzet berekenen

7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
BTW-tarief:
BTW Berekenen
BTW Aftrekken
Exclusief btw:
BTW :
Inclusief BTW:
Berekening gebaseerd op:

Iedere ondernemer is bij de wet verplicht om btw af te staan. Btw berekenen is hier aldus onderdeel van. Hier zijn tegenwoordig handige online tools voor. Zodat u zelf niet meer hoeft te berekenen wat u moet opgeven als omzetbelasting of wat u in de toekomst aan btw kwijt bent. Met deze btw calculator berekent u het af te dragen bedrag voor inkomsten waar 6% omzetbelasting of 21% omzetbelasting op van toepassing is. Hieronder meer over deze btw berekening btw en andere feiten over btw.

Meer over belasting toegevoegde waarde

Als ondernemer dient u belasting over de omzet af te dragen aan de belastingdienst. Het is verstandig om deze door te berekenen aan de klant, zodat de winst niet tegenvalt. Maakt u als ondernemer kosten, dan kunt u de belasting daarop weer van uw belastingopgave aftrekken. Of u nu diensten levert of producten, u moet hierover belasting afdragen. En of u nu als particuliere ondernemer werkt, voor een bedrijf of voor de overheid: alle ondernemers dienen belasting af te dragen.

Bepaalde beroepsgroepen wordt echter aangepaste regels toegekend, denk hierbij bijvoorbeeld aan artiesten en onderwijzers. Ook als u lid bent van een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een vof bent u niet btw plichtig, maar moet het samenwerkingsverband de btw afdragen.Over sommige goederen en diensten geldt geen of een verlaagde btw, waardoor u wellicht over een deel van de goederen of diensten die u levert geen of minder btw hoeft af te dragen. Als u met of vanuit het buitenland werkt, dient u in bijna alle gevallen belasting af te dragen. Bij combinaties van diensten en goederen die u samen verkoopt, geldt dat het tarief dat van toepassing is op het hoofdbestanddeel moet worden afgedragen.

Verschillende tarieven btw

De Europese richtlijn is in Nederland de basis voor het hoge en lage btw tarief en de vrijstelling van btw. Er mogen binnen de EU één of twee verlaagde tarieven worden toegepast, in ons land is dat een verlaagd tarief van 6%. Het verlaagde tarief mag in landen binnen de EU niet op een percentage lager dan 5% worden vastgesteld. Ook de eisen die aan de producten en diensten zijn verbonden om voor het verlaagde belastingtarief in aanmerking te komen, zijn binnen de EU voor alle landen gelijk.

Over het algemeen wordt er over producten het hoge btw tarief geheven dat niet lager mag zijn dan 15%, in Nederland is dit 21%. Over producten zoals boeken en levensmiddelen wordt echter het lage tarief van 6% geheven. Ook op sporten, musea, pretparken, busvervoer en dergelijke geldt het lage tarief. Gedeeltelijke of gehele vrijstelling van btw geldt voor diensten zoals onderwijs, medische hulp, bankdiensten (niet allemaal) en export van goederen naar het buitenland. Dit laatste vanwege de verwachting dat de consument in het buitenland zelf de btw over de verkregen goederen afdraagt.

Haalt u goederen uit het buitenland, dan wordt dan ook verwacht dat u de btw hier in Nederland afdraagt over deze goederen. Over de diensten waarop vrijstelling van btw geldt mag u als ondernemer bovendien geen btw in rekening brengen.

Uitzonderingen op de tarieven voor omzetbelasting

Er zijn enkele uitzonderingen op de tarieven voor omzetbelasting. Deze regelingen zijn van toepassing als u als ondernemer aan een van deze voorwaarden voldoet:

  • Kleineondernemersregeling: Heeft u een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma en betaalt u minder dan 1.883 euro omzetbelasting per jaar na aftrek van voorbelasting? Dan komt u voor de kleineondernemersregeling in aanmerking. Hierbij betaalt u minder of zelfs geen btw.
  • Margeregeling: Als u handelt in gebruikte goederen, mag u misschien de margeregeling toepassen die voor bijna alle gebruikte goederen, kunst en verzamelobjecten geldt. Bij deze regeling betaalt u de btw niet over de omzet maar over de winstmarge.
  • Reisbureauregeling: Als u reisdiensten verkoopt is er een grote kans dat uw diensten onder de reisbureauregeling vallen. Verkoopt u één of meerdere onderdelen van een reis op eigen naam aan reizigers, na deze van andere ondernemers te hebben ingekocht, dan kunt u deze regeling toepassen. U betaalt dan niet over de hele omzet uit reisdiensten btw, maar slechts over de winstmarge op reisdiensten. Hierdoor moet u er wel rekening mee houden dat de btw op reisdiensten ook niet geheel aftrekbaar is.
  • Reclame met zegels of waardebonnen: Maakt u voor uw onderneming reclame door het verstrekken van zegels of waardebonnen? Dan kunt u een vermindering op de af te dragen btw toepassen. Deze vermindering is afhankelijk van het soort bon en van het moment dat ze ingeleverd kunnen worden.
  • Verleggingsregeling: Werkt u als onderaannemer voor een aannemer? of levert u andere goederen of diensten aan een ondernemer? Dan wordt de btw daarover naar deze ondernemer verlegt. U hoeft dan geen belasting te betalen over de geleverde goederen of diensten. Op de factuur wordt in dit geval ‘btw verlegd’ genoteerd.
  • Kansspelbelasting en kansspelheffing: Als u de eigenaar bent van kansspelautomaten betaalt u in plaats van btw kansspelbelasting. Deze dient u af te dragen via het formulier Aangifte kansspelbelasting.

Zelf bedrag btw berekenen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de btw te berekenen die u als ondernemer moet afdragen. Dit kan door zelf de berekening op papier te zetten en het af te dragen tarief over de door u geleverde diensten en producten met behulp van een calculator uit te rekenen. Hierbij moet u alles wel een keer extra narekenen om te voorkomen dat u reken- of schrijffouten maakt. U kunt voor de berekening van 6% omzetbelasting uw omzet maal 0,06 nemen en voor het berekenen van 21% neemt u de omzet maal 0,21. Bij gecombineerde goederen of diensten neemt u het tarief dat voor het hoofdbestanddeel van de levering geldt.

Heeft u geen rekenmachine bij de hand? Dan kunt u ook de formule voor het berekenen van de belasting toegevoegde waarde uit uw hoofd leren. Vaak is het wel lastig om aan de hand van deze formule de btw uit uw hoofd uit te rekenen. Dit omdat de bedragen vaak niet afgerond zijn. Dit wordt vaak gedaan om prijzen aantrekkelijker te maken voor de consument: zo klinkt 49,99 euro veel aantrekkelijker dan 50 euro. Voor het maken van hoofdberekeningen is het alleen niet zo handig. Wilt u alleen een grove schatting maken dan kunt u het bedrag naar boven of beneden afronden.  Tijdens het berekenen van btw voor de opgave van omzetbelasting is dit natuurlijk niet de bedoeling.

De af te trekken belasting van de door u gekochte goederen staat vaak al aangegeven op de factuur, maar ook hier kunt u deze zelf uitrekenen door het toe te passen tarief over de aangekochte goederen op dezelfde manier uit te rekenen. Dit mag u dan in mindering brengen over de af te dragen btw. De btw berekenen uit een bedrag waar al 21% btw bij zit, kan door het bedrag te delen door 121 en de uitkomst met 21 vermenigvuldigen. Bij 6% deelt u door 106 en vermenigvuldigt met 6.

Calculator voor belasting toegevoegde waarde

U kunt natuurlijk gemakkelijk zelf uw btw berekenen, maar het kan nog gemakkelijker met een online tool. Zo kunt u de te verwachten omzetbelasting voor de komende belastingopgave berekenen. Of zo tijdens het verwerken van uw omzetbelasting even snel een bedrag met of zonder btw berekenen. Doet u dit handmatig dan kunt u zeker bij dit soort gehaaste werkjes fouten maken. Door het gebruik van een online btw calculator vindt u echter gemakkelijk en snel het juiste bedrag.

Om uw omzetbelasting uit te rekenen met behulp van een online btw calculator vult u het bedrag in waarover de btw berekend moet worden en verschijnt de uitkomst automatisch. Het berekenen gaat aan de hand van een aantal stappen, waarbij u eerst aangeeft of het om hoog of laag btw gaat en of het in te vullen bedrag inclusief btw is, of dat het bedrag exclusief btw is. Daarna vult u het bedrag in waar de btw over berekend moet worden en hoeft u alleen nog maar op de knop te drukken voor de uitkomst. Zo vult u slechts een enkel bedrag in en doet de btw calculator de rest.

Hopelijk heeft u na het lezen van dit artikel wat meer inzicht gekregen in het begrip belasting toegevoegde waarde. Zo weet u nu precies welke tarieven er in ons land worden gehanteerd en welke uitzonderingen hierop gelden. En kunt u eenvoudig de bedragen inclusief en exclusief btw berekenen. En uitrekenen welke btw u af moet dragen, of juist af kunt trekken. Wie had gedacht dat belastingopgave nog eens kinderspel zou worden? Succes met het berekenen van uw omzetbelasting.

Bijlage: welk BTW-percentage-tarief valt mijn product onder?

Soort product BTW tarief Percentage
Export van goederen binnen EU aan een particulier Tarief dat in dat (EU) land geldt x%
Export van goederen binnen EU aan een andere EU-ondernemer Nul of vrijgesteld 0%
Export van goederen buiten EU zowel aan particulier als ondernemer Nul of vrijgesteld 0%
Voeding: Agrarische goederen Laag 6%
Voeding: Etenswaren Laag 6%
Water Laag 6%
Gezondheid: Geneesmiddelen Laag 6%
Gezondheid: Geneeskundige hulpmiddelen Laag 6%
Kennis (en ontspanning): Boeken Laag 6%
Kennis (en ontspanning): Tijdschrijften en kranten Laag 6%
Verzamelobjecten: Kunst Laag 6%
Verzamelobjecten: Verzamelvoorwerpen Laag 6%
Goederen en Diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen (verhuur van boeken) Laag 6%
Openbaar vervoer Laag 6%
Roken Hoog 21%
Alcoholische dranken Hoog 21%
Dagelijkse/wekelijkse boodschappen Hoog 21%
Auto, fiets Hoog 21%
Benzine Hoog 21%
Televisie, computer Hoog 21%
kleding Hoog 21%
Meubels Hoog 21%
Gas, Electra Hoog 21%
Goederen en diensten die bijdragen aan luxe, zoals bouwkundig advies Hoog 21%
Goederen en diensten: juridisch advies Hoog 21%
Goederen en diensten: financieel advies Hoog 21%
Goederen en diensten: organisatieadvies Hoog 21%
Goederen en diensten: onderzoek Hoog 21%
Goederen en diensten: vertaaldiensten Hoog 21%
Goederen en diensten: ICT-diensten Hoog 21%
Goederen en diensten: Horeca en catering Hoog 21%
Goederen en diensten: Bewaking (van de fietsenstalling bijvoorbeeld) Hoog 21%
Bronnen:
btw berekenen over uw diensten
Btw aftrekken over uw diensten
Wanneer moet ik btw in rekening brengen
Btw terugrekenen 
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :