Btw Tarief Italië

Net als in Nederland wordt in Italië BTW geheven, de IVA. De belasting wordt geheven bij de verkoop van goederen door de verkoopprijs met een bepaald percentage te verhogen.

Als lidstaat van de Europese Unie is Italië bij haar BTW gebonden aan de regel dat er drie tarieven gerekend mogen worden: het normale tarief van minimaal 15%, het verlaagde tarief van minstens 5% en het super-verlaagde tarief (lager dan 5%).

Hoogte BTW-tarieven in Italië

De hoogte van het normale BTW-tarief in Italië bedraagt 22%. De Italiaanse overheid had het voornemen om per 1 januari 2016 het normale BTW-tarief te verhogen naar 24% om op die manier de overheidsfinanciën op orde te brengen en de schuldencrisis af te wenden.. In januari 2018 zou dit tarief nogmaals verhoogd moeten worden. De Europese Commissie heeft er echter op aangedrongen deze belastingverhoging niet door te voeren. Dit pleidooi werd ondersteund door het ruimhartige monetaire beleid van de ECB, waardoor het voor Italië niet nodig bleek om het toch al hoge BTW-tarief nog verder te verhogen.

Het verlaagde tarief bedraagt (al naar gelang het product of de dienst) 10%. Daarnaast wordt in enkele uitzonderingsgevallen een super-verlaagd tarief gehanteerd van 4%. Ook zijn bepaalde goederen en diensten vrijgesteld van BTW (IVA), daarvoor geldt officieel een nultarief. De tariefstructuur van de BTW (IVA) in Italië lijkt dus iets complexer dan in Nederland te zijn.

Welk BTW-tarief?

In beginsel wordt voor alle verkochte goederen of diensten het normale BTW-tarief van 22% gehanteerd. Het lage BTW-tarief in Italië geldt, net als in Nederland, voor een aantal primaire levensbehoeften (water, bepaalde voedingsmiddelen, medische zorg, landbouw), voor boeken, hotels en sport. Voor een enkel product geldt het super-verlaagde tarief van 4%.

Uitzonderingspositie

Sommige delen van Italië vallen voor de BTW niet onder het land. Dit geldt voor de territoriale wateren van het meer van Lugano en de regio’s Campione d’Italia en Livigno.

Complex

Al met al is Italië een redelijk complex land wanneer het gaat om de BTW. We raden dan ook aan om gebruik te maken van een specialist op het gebied van de Italiaanse belastingwetgeving

This div height required for enabling the sticky sidebar