Btw Tarief Denemarken

De BTW heffing vormt voor veel landen een belangrijke bron van inkomsten. De afkorting BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Een vast percentage van de aanschafprijs van elk product of dienst moet worden afgedragen aan de overheid. De hoogte van dit percentage verschilt per land. Soms gelden er in een land verschillende tarieven voor producten of diensten. Dit artikel zal het BTW tarief in Denemarken en de ontstaansgeschiedenis van het tarief belichten en zal de verschillen benoemen die er bestaan met andere landen.

In Denemarken bestaan slechts twee BTW tarieven. Over de aanschafprijs van alle producten en diensten moet een tarief van 25 procent worden afgedragen aan de overheid. Er bestaat in het land geen verlaagd tarief. Als een ondernemer vanuit Denemarken zaken doet met het buitenland, zoals goederen exporteren naar een buurland, hoeft hierover geen belasting te worden afgedragen aan de Deense overheid. De BTW is in Denemarken ontstaan in 1967, op basis van de Europese richtlijnen op het gebied van BTW. Het land Denemarken vormt samen met Groenland en de Faeröer het Koninkrijk Denemarken. Omdat Groenland en de Faeröer buiten de Europese Unie vallen gelden hier niet de Europese richtlijnen op het gebied van BTW maar een eigen regelgeving.

In de beginperiode gold in Denemarken een laag belastingtarief. Het starttarief in 1967 bedroeg ‘slechts’ 10 procent. Daarna is dit tarief geleidelijk aan opgelopen tot 22 procent in 1980. In 1992 is het btw tarief voor het laatst gewijzigd naar de huidige 25 procent. De buurlanden van Denemarken hebben vergelijkbare BTW tarieven. Zo geldt in Nederland dus 21 procent en in Duitsland 19 procent. In de Scandinavische landen gelden de volgende tarieven: Noorwegen hanteert een tarief van 27 procent standaard en een verlaagd tarief van 15 procent of 8 procent; Zweden heeft eenzelfde (standaard) tarief als Denemarken, namelijk 25 procent en een verlaagd tarief van 12 procent of 6 procent; Finland heeft een standaard tarief van 24 procent en een verlaagd tarief van 14 procent of 9 procent.

In 2014 is de regelgeving met betrekking tot de BTW aangepast in Denemarken. Vanaf die tijd is het voor buitenlandse touringcarbedrijven die reizen in het land Denemarken verzorgen noodzakelijk ingeschreven te staan in het BTW register van Denemarken. De touringcarbedrijven moeten naar aanleiding van deze nieuwe regelgeving BTW afdragen over de opbrengsten van deze reizen. Hoeveel BTW afgedragen moet worden verschilt per reis. De afdracht wordt bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers in Denemarken. Daarbij geldt de uitzondering dat als de touringcar leeg door Denemarken rijdt op weg naar een ander land hierover geen belasting hoeft te worden afgedragen, er wordt immers geen omzet gegenereerd. Rijdt de bus echter leeg naar Denemarken en neemt het vandaar mensen mee voor een reis dan worden de kilometers die de bus leeg in Denemarken heeft afgelegd ook meegerekend in de afdracht van de BTW.

Indien u een BTW nummer van een bedrijf uit Denemarken wilt controleren kunt u het portaal van de Europese Unie bezoeken. Hier wordt informatie inzake BTW uitgewisseld waardoor u kunt controleren of een BTW nummer geldig is. Overigens zijn op deze website voor alle Europese landen BTW nummers te controleren. Hierdoor kunt u altijd controleren of een met een rechtsgeldig bedrijf zaken doet.

This div height required for enabling the sticky sidebar