Btw nummer

Alle bedrijven die geregistreerd werden bij de Kamer Van Koophandel in Nederland, beschikken over een BTW –  nummer. Sterker nog, zonder BTW – nummer is het niet mogelijk om in ons land op een wettelijke manier handel te drijven. Maar wat is dit nummer eigenlijk? BTW is een letterwoord dat staat voor belasting op de toegevoegde waarde. Wanneer we dit ontleden, dan betekent dit dat BTW een  belasting is over de winst die je als ondernemer aan de overheid betaalt. In de praktijk is het BTW – nummer een registratienummer dat iedere ondernemer verkrijgt, wanneer hij/ zij zich inschrijft bij de Kamer Van Koophandel. In de praktijk is dit nummer dus vooral een identificatienummer voor bedrijven geworden. Aan de hand van dit nummer is het dus mogelijk om bedrijven of firma’s te indentificeren. Het wordt gebruikt in alle officiële correspondentie van en naar een bedrijf. Dit kunnen zowel brieven als facturen zijn.

Opbouw van het het BTW – nummer

Ieder BTW – nummer bestaat standaard uit 14 karakters. In Nederland begint het nummer met de landencode NL en wordt het gevolgd door het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) of het Burgerservicenummer (BSN). Deze nummers worden gevolgd door een code die standaard bestaat uit 3 tekens die altijd tussen B01 en B99 liggen.

Voor 2010 en na 2010

Voor 2010 hoorden we wel eens spreken over het handelsregister, en hadden bedrijven standaard een handelsregisternummer. Ondernemers die in dit geval zijn, beschikten over een fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst. Dit nummer werd na 2010 ingeruild voor het RSIN – nummer.

BTW – nummer controleren

We hoeven je dus niet meer uit te leggen dat het BTW – nummer erg belangrijk is. Het is niet alleen  dienstig voor alle officiële communicatie, het stelt ons ook in staat om een bedrijf te indentificeren. Het is dus meer dan belangrijk dat het BTW – nummer dat iemand opgeeft, helemaal juist is. Daarom werden er door de overheid tools ter beschikking gesteld om het BTW – nummer te controleren. Het BTW – nummer controleren van een Nederlands bedrijf kun je via de volgende site  van de belastingsdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_nummers_controleren/buitenlandse_btw_nummers_controleren

Europese BTW – nummers kunnen gecontroleerd worden via de volgende site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Een BTW – nummer aanvragen

Wil je zelf een bedrijf starten? Dan hoef je een BTW – nummer aan te vragen. Dit doe je in Nederland bij de Kamer Van Koophandel. Dit is echt heel eenvoudig. Vanaf het moment dat je je bedrijf registreert, krijg je ook je BTW – nummer mee. Dit wordt gecommuniceerd aan de Belastingdienst die het nadien per brief bevestigt.

This div height required for enabling the sticky sidebar