Vennootschapsbelasting eenvoudig uitgelegd

Iedere onderneming in Nederland moet over de behaalde winst een bepaald percentage belasting betalen, de zogenaamde winstbelasting. Maar er zijn verschillende soorten van winstbelasting. Welke winstbelasting moet jij betalen voor je onderneming? Dit is afhankelijk van welke rechtsvorm je onderneming heeft. Natuurlijke rechtspersonen, zoals een eenmanszaken betalen de winstbelasting via de inkomstenbelasting. Rechtspersonen met aandelen, zoals BV’s, NV’s en corporaties, betalen de winstbelasting via de vennootschapsbelasting. Voor veel ondernemers is het de kunst om de winst van een bepaald boekjaar zo laag mogelijk te houden. Op deze wijze kan men de vennootschapsbelasting ook laag houden.

Hoe werkt de berekening van de vennootschapsbelasting?

De uiteindelijke winst waarover de vennootschapsbelasting berekend wordt is nog niet zo heel gemakkelijk vast te stellen. Het begint natuurlijk met de omzet minus alle zakelijke kosten. Hierdoor ontstaat er een bepaalde winst. Deze winst is door middel van verschillende aftrekken en vrijstellingen verder naar beneden te brengen. Het is zinvol om je als ondernemer te verdieping in de de verschillende aftrekken en vrijstellingen. Het zou jammer zijn om een vrijstelling te missen terwijl je daar wel recht op hebt. Een bekende aftrek is de investeringsaftrek, waaronder de kleinschaligheidsaftrek, milieu- en investeringsaftrek en desinvesteringsaftrek. Ondernemers in bepaalde sectoren hebben het recht op een bepaalde vrijstelling, zoals de landbouwvrijstelling, bosbouwvrijstelling en vrijstelling voor grote wegwerkzaamheden. Als je als ondernemer in de afgelopen jaren verliezen hebt geleden, dan mogen deze verliezen ook van de winst worden afgetrokken. Als alle bedragen zijn afgetrokken, dan blijft het belastbare bedrag over. Dit is het uiteindelijk bedrag waarover de vennootschapsbelasting wordt berekend.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

Je kunt als onderneming in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen van vennootschapsbelasting. Dit geldt meestal niet voor commerciële BV’s en NV’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers die het algemeen of sociaal belang behartigen. Als je onderneming geen winstoogmerk heeft, of in ieder geval geen winst behaald van meer dan € 15.000,-, dan kun je ook recht hebben op vrijstelling van vennootschapsbelasting. Verenigingen en stichtingen kunnen ook een geval apart zijn. Als een vereniging of stichting haar inkomsten uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor het is opgericht is er geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen dat haar inkomsten enkel verkrijgt door inzet van vrijwilligers.

Veranderingen vennootschapsbelasting voor 2019

De doelstelling van het kabinet is om de vennootschapsbelasting te verlagen. Dit zal niet ineens gebeuren, maar geleidelijk over een paar jaren. Voor vennootschapsbelasting gelden twee tarieven. Een tarief voor een belastbaar bedrag tot € 200.000,- en een tarief voor een belastbaar bedrag boven de € 200.000,-. In 2018 waren deze tarieven 20% en 25%. In 2019 is het tarief van 20% verlaagd naar 19%. Het tarief van 25% is gelijk gebleven. Verder zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in aftrekken waarmee het belastbare bedrag wordt verlaagd. Dit gaat vooral om percentages en minimum- en maximumbedragen. Ook zijn er in 2019 veranderingen doorgevoerd in de verrekening van verliezen uit de afgelopen jaren. Er gold tot 2019 nog een verrekeningstermijn van 9 jaren. Dit is vanaf 2019 verlaagd naar 6 jaren.

This div height required for enabling the sticky sidebar