Wat zijn BRIC-landen?

Het is een term die je de afgelopen jaren waarschijnlijk steeds vaker hebt gehoord: BRIC-landen. Simpel gezegd is BRIC een afkorting voor vier landen:

  • Brazilië
  • Rusland
  • India
  • China

Deze landen zijn in 2001 genoemd door Goldman Sachs als de 4 grootste potentiële groeilanden op het gebied van economie en welvaart. Er liggen dan ook veel kansen in deze landen en steeds meer bedrijven maken hier gebruik van. Om te snappen waarom deze landen economisch zo veel kansen bieden moet je ze apart bekijken. Naast de term BRIC hoor je ook vaak BRICS en BRICM. Deze toegevoegde landen zijn respectievelijk Zuid Afrika en Mexico.

#1 Brazilië

Als je aan een opkomende economie denkt, dan denk je misschien wel aan China, India of Rusland maar niet zo snel aan Brazilië. Toch is Brazilië één van beste landen op het gebied van een groeiende economie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld India of China heeft Brazilië geen gigantische economische groei, maar wel een gestage groei. Met een gemiddelde groei elk jaar van 1% per jaar. Dit doet het al een hele lange tijd.

Ondanks de schandalen rondom corruptie zet dit land zich steeds beter in in duurzaam ondernemen en heeft het veel geïnvesteerd in een goede infrastructuur. Daarnaast heeft Brazilië een sterk sociaal vangnet waardoor iedereen kan bijdragen aan de economie. Ook heeft Brazilie een diverse export waarvan steeds meer producten op duurzame manier worden gewonnen.

#2 Rusland

Rusland is natuurlijk al sinds jaar en dag één van de grootmachten op het wereldtoneel. Toch is met maar sinds kort dat er economische kansen liggen in dit oude sovjet land. Sinds de val van het ijzeren gordijn wordt steeds meer van Rusland geprivatiseerd en blootgesteld aan een open economie. Hierdoor komen de grote hoeveelheden olie, gas en andere natuurlijke producten beschikbaar op de vrije markt.

Toch gaat het de afgelopen jaren minder goed met Rusland en hun groei. Intern hebben ze een sterk draaiende motor en hebben ze veel binnenlandse productie. Echter heeft Rusland de afgelopen jaren ook veel te voortduren gehad. Na de annexatie van de Krim heeft Rusland veel economische sancties te voortduren gehad, Dit kwam precies in de staart van de financiële depressie. Hierdoor is de totale economische groei van Rusland ook vele malen lager dan wat mogelijk zou zijn. Desalniettemin ziet het er positief uit voor dit land op langere termijn. Niet alleen sterken ze zelf aan, ook hun huidige handelspartners zijn in opkomst.

 

#3 India

Alhoewel iedereen wel wat weet over China, is er nog veel onduidelijkheid over India. India is echter het meest explosieve land als we kijken naar de economie. Waarin China tegenwoordig al een wereldeconomie is die zich heeft omgezet van productieland naar grootmacht, zit India nog vol in dit proces. Met een gigantisch grote bevolking heeft dit land een erg hoge productie.

2016-2017 ziet een algehele economische groei van ongeveer 3.5%. De economische groei van India in deze tijd is ruim 7.2%. Met de steeds welvarendere bevolking is de vraag naar luxe artikelen ook gegroeid. Hierdoor neemt de import van vooral westerse producten steeds toe. Omdat deze markt nog in opkomst is, is het het Wilde Westen van kansen voor menig ondernemer en bedrijf.

 

#4 China

China is in ieder geval in Nederland het voorbeeld als het gaat om een snel versterkende economie. Iedereen weet hier nog hoe China een lange tijd bekend stond als een arm land waar goedkoop producten worden gemaakt. Tegenwoordig is dit al lang niet meer zo. China heeft een bloeiende economie en is erg zelfstandig. Hun export ligt hoog en er is veel vraag naar hun producten. Dankzij een strak beleid en strenge regels voor buitenlandse bedrijven houdt China zijn eigen bedrijven erg sterk. Beleggers hebben dan ook een goede kans als zij inzetten op Chinese bedrijven. Alhoewel China vooral producten en diensten uit eigen land promoot, groeit de vraag naar westerse artikelen constant. Dankzij het luxe imago van producten uit Europa. Alhoewel China in de zomermaanden van 2017 een dip had in zijn economische groei, stevenen ze af op een groei van meer dan 7%.

This div height required for enabling the sticky sidebar