BTW tarief België

Net zoals ieder EU-land kent België de BTW (de belasting op de toegevoegde waarde). Momenteel worden bij onze zuiderburen trouwens dezelfde BTW-tarieven gehanteerd als in Nederland, maar het kan toch geen kwaad, om eens van naderbij te bekijken hoe het BTW tarief België in elkaar zit.

Vanaf wanneer wordt het BTW tarief België toegepast?

De geschiedenis van het BTW tarief België is vrij gelijklopend aan dat van Nederland. Ook in België werd de belasting op de toegevoegde waarde ingevoerd in navolging van andere EU landen. In België werd de BTW effectief ingevoerd op 1 januari 1971. In het begin stootte deze voor vele ondernemers en consumenten, nieuwe belasting op het nodige protest. De BTW is België is een zelfde soort van belasting als deze in Nederland. Het betreft dus eveneens een fiscale heffing op de winst die de ondernemer maakt op een product of dienst en die aan de consumenten aangerekend wordt. Daarenboven moeten ook de Belgische ondernemers ieder jaar een BTW-aangifte doen aan de Belgische belastingdienst, die FOD Financiën genoemd wordt.

BTW tarief België: de verschillende tarieven

Net zoals Nederland kent België een hoog tarief en een laag tarief. Verder worden er ook zoals in Nederland 3 tarieven gehanteerd, maar net hierin ligt het grote verschil. België kent geen nultarief voor buitenlandse handel zoals in Nederland, maar wel een tarief tussen het hoog en het laag tarief in.

Overzicht van de Belgische BTW tarieven

Het BTW tarief België werd vastgelegd bij Koninklijk Besluit, en dit gebeurde als volgt:

  • Basisproducten worden standaard belast aan een BTW tarief van 6%. Met basisproducten worden bedoeld: alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn om een normaal leven te kunnen leiden. Dit BTW tarief België geldt dus voor levensnoodzakelijke producten zoals voeding, personenvervoer en landbouwdiensten. Ook voor sommige prestaties in de bouw geldt het BTW tarief van 6%.
  • Het BTW tarief België maakt een onderscheid tussen levensnoodzakelijke producten en belangrijke producten en diensten. Ook dit zijn producten en diensten die consumenten vaak in het dagelijkse leven gebruiken, maar die niet tot de basis gerekend worden. Voor deze diensten en  producten geldt een heffing van 12%.

Vaak gaat het over diensten die ervoor zorgen dat het sociaal leven van de consument erop vooruit gaat. Voorbeelden hiervan zijn: een aantal brandstoffen of abonnementen op betaalpakketten bij televisieproviders, maar ook producten zoals margarine.

  • Het hoogste BTW tarief België bedraagt 21%. Dit percentage wordt gehanteerd voor producten en diensten die als luxe beschouwd worden. In de officiële documentatie betreffende de tarieven worden deze omschreven als de overige producten en diensten. In de praktijk gaat het over zaken zoals nieuwe auto’s, huishoudtoestellen zoals wasmachines en stofzuigers, maar ook over dingen zoals make-up

Opvallend is dat in België geen nultarief vermeld wordt zoals dat in andere EU-landen zoals Nederland en Duitsland wel het geval is.

Consumenten en ondernemers die meer gedetailleerde informatie wensen, kunnen in België terecht bij de FOD Financiën die gecontacteerd kan worden via de overheidssite.

This div height required for enabling the sticky sidebar