Btw tarief Engeland

Bij de aankoop of verkoop van goederen in of naar Engeland is het natuurlijk belangrijk om zicht te hebben op de geldende BTW-tarieven. Een overzicht kan hierbij helpen. Het basis BTW-tarief in Engeland bedraagt 20 % maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Zo kent het land ook een nultarief en een verlaagd tarief, die in verschillende situaties van toepassing zijn. De nationale code voor BTW-nummers in Engeland is UK en deze nummers kunnen gecontroleerd worden op de website van de EU.

De BTW in Engeland

Engeland kent zowel een laag als een hoog BTW-tarief. Het lage tarief bedraagt 5 % en is van toepassing op zaken zoals water, bepaalde voedingsmiddelen, boeken, medische voorzieningen, sport, hotels en landbouw. Het hoge tarief bedraagt 20 % en wordt toegepast op alle andere diensten en leveringen. Engeland heeft tenslotte ook een tarief van 0 % voor internationaal vervoer en handel – dus de export van producten en diensten.

Andere locaties die onder het BTW-tarief in Engeland vallen

Naast Engeland zelf heeft de Engelse BTW ook betrekking op het Isle of Man. Goederen en diensten die hieraan geleverd worden zijn dus aan dezelfde BTW-regels onderworpen als die van Engeland.

De geschiedenis van het BTW-tarief in Engeland

Voor de geschiedenis van het Engelse BTW-tarief moet men eigenlijk teruggaan naar de invoering van die BTW in het land. Dit gebeurde op basis van de Europese richtlijnen omtrent BTW, in april 1973. Opvallend is echter dat het Btw-tarief, al sinds de invoering ervan, altijd laag is geweest. Later, met name vanaf de jaren ’90, is het echter gestegen en benaderde het de tarieven van omringende landen zoals Nederland.

Tenslotte is het ook opmerkelijk dat Engeland een nogal eenvoudige regelgeving heeft gehanteerd, waarbij het aantal verschillende Btw-tarieven beperkt is in vergelijking met andere Europese landen zoals Nederland.

This div height required for enabling the sticky sidebar