Er zijn vele toeslagen in Nederland om mensen te helpen met een comfortabele levensstijl. Daarvan is de zorgtoeslag er eentje.

Waarvoor?

De zorgtoeslag is ervoor om te zorgen dat iedereen die in Nederland woont of werkt een zorgverzekering kan hebben. Daarbij wordt van de basiszorgverzekering uitgegaan. Het is een bedrage en kan het hele bedrag van de zorgverzekering niet helemaal dekken. Iedereen heeft recht op een zorgverzekering. Deze is er voor bijna iedereen die een laag (midden)inkomen heeft. Zo blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag zijn er diverse eisen (van 2016):

 • U moet 18 jaar of ouder zijn. (de zorgtoeslag gaat in op de maand nadat u 18 bent geworden)
 • Uw zorgverzekering moet Nederlands zijn
 • Als u alleenstaand bent mag uw inkomen in 2013 niet hoger zijn dan 30.939 euro. In 2014 is dat bedrag 28.482 euro.
 • Als u een partner of meerpersoonshuishouden heeft mag uw gezamenlijke inkomen in 2013 niet hoger zijn dan 42.438 euro. In 2014 is dat bedrag 37.145 euro.
 • U moet een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben.
 • Uw toeslagpartner moet ook een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben.
 • Uw vermogen (spaarrekening en vakantiehuis bijvoorbeeld, eigen woning telt niet mee) mag voor alleenstaande niet hoger zijn dan 102.449 euro en voor partners mag dat bedrag niet hoger zijn dan 123.638 euro.

Hoogte

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het maximale dat u als alleenstaande kunt krijgen is 72 euro per maand in 2017. Als u een stel of gezin bent, is dat bedrag 138 euro per maand in 2017.

Aanvragen

De zorgtoeslag aanvragen is niet moeilijk. Dit kunt u doen via de site mijn toeslagen van de belastingdienst. Daarin kunt u uw aanvraag doen. Dit doet u doormiddel van uw DigiID. De zorgtoeslag hoeft maar één keer aangevraagd te worden. Aan het einde van elk jaar krijgt u te horen wat uw zorgtoeslag voor het volgende jaar wordt. Daarbij is het belangrijk dat u veranderingen in uw gegevens of inkomen op tijd doorgeeft aan de belastingdienst. Op basis daarvan berekent de belastingdienst de zorgtoeslag voor het jaar dat volgt.

U kunt er ook voor kiezen dat u uw zorgtoeslag door een professional of familielid met verstand van belastingszaken laat invullen. Als u een afspraak bij de belastingsdienst maakt hiervoor, is het verstandig om uw legitimatiebewijs mee te nemen.

U kunt uw zorgtoeslag over 2017 nog aanvragen tot 1 September 2017. Zorgtoeslag van 2014 is helaas niet meer aan te vragen.

Veranderingen doorgeven

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit doorgeven aan de belastingsdienst. Dit zorgt ervoor dat er achteraf geen problemen komen met terugbetalen of te weinig toeslag krijgen. Deze veranderingen zijn verstandig om door te geven:

 • Veranderingen gezinssituatie (samenwonen, trouwen, scheiden enz.)
 • Verandering inkomen
 • Verandering inkomen toeslagpartner
 • U gaat in het buitenland wonen of werken
 • Verandering rekeningnummer/ andere rekening
 • Stopzetten zorgtoeslag

Zorgtoeslag verwarring

Er is heel wat verwarring omtrent de zorgtoeslag. Tot 2006 was de te betalen zorgpremie afhankelijk van uw inkomen. In 2006 werd echter een gelijke premie voor iedereen geïntroduceerd waarbij mensen met lage inkomens gecompenseerd werden met de zorgtoeslag.
Deze zorgverzekering leidde echter niet tot het beoogde resultaat. Het idee was dat iedereen dezelfde zorgpremie zou betalen en de lagere inkomens zouden hiervoor een volledige compensatie krijgen dmv de zorgtoeslag.

Bij de start in 2006 bedroeg de premie gemiddeld zo’n 90 euro, in 2012 bedroeg deze reeds 107,25 euro. Hoewel de verzekerden met een hoog inkomen geen zorgtoeslag kregen, betaalden zij dus een relatief lage zorgpremie.
Eind 2012 gingen er dan ook meer en meer stemmen op om de zorgkosten opnieuw te berekenen naargelang het inkomen van de verzekerde. De grootste vragende partijen voor deze wijziging zijn de VVD en PvdA.

Wijziging zorgverzekering 2017

Ook de plannen om de zorgverzekering voortaan opnieuw te berekenen naargelang het inkomen van de verzekerde bracht veel commotie teweeg. Hoewel een hogere premie gecompenseerd zou worden door lage belastingschijven zou deze maatregel namelijk nadelige gevolgen hebben voor de grote ‘middengroep’, de gezinnen met gemiddelde lonen. Zij verdienen namelijk te veel om gecompenseerd te worden en zouden toch makkelijk 100 euro per maand meer gaan betalen aan zorgpremies.

In veel gevallen betreft deze groep tweeverdieners met kinderen en een hypotheek die eveneens gebaseerd is op 2 inkomens. Een hogere zorgpremie zou dus een grote impact hebben op hen.

Zorgtoeslag blijft bestaan

Bovenstaande heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de geplande wijziging in de zorgverzekering niet in die mate zal doorgevoerd worden. Geen inkomensafhankelijke premie dus en de zorgtoeslag blijft ook in 2016 bestaan.
Wel komt er een inkomensafhankelijk eigen risico en de restitutiepolis zal verdwijnen. Zo zal de zorgverzekering 2014 er uiteindelijk uit zien:
•de basisverzekering is een vaste premie van ongeveer 1300 euro per jaar
•als alleenstaande heb je recht op een zorgtoeslag wanneer je inkomen lager is dan 35.059 euro. Voor partners is de limiet 51.691 euro
•De basisverzekering bestaat enkel nog in de natura variant. Dit wil zeggen dat zorgkosten enkel vergoed worden als je zorgverzekeraar een contract heeft met je zorgaanbieder (ziekenhuis, fysiotherapeut etc.)

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten.
Er komt in 2014 dus geen inkomensafhankelijke premie en de zorgtoeslag blijft bestaan.