BTW Tarief Finland

Als u in de winkel iets koopt, zal u op de kassabon behalve de prijs van de gekochte producten ook de btw zien staan. Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde, dit is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. Eigenlijk iedereen die openbaar handelt in goederen of diensten is verplicht om btw te heffen op hun producten. In Nederland kunt u van de meeste producten uitgaan van 21% (vroeger 19%) btw. Maar dat geldt niet voor alle producten of diensten, sommige sectoren hebben zelfs vrijstelling van btw zoals de gezondheidszorg en kinderopvangen.

In Finland kent men drie soorten btw, twee lage en een hoog tarief. Ook in dit land is er sprake van verschillende tarieven voor verschillende factoren. Zo gelden de twee lage tarieven, 10% en 14% voor onder andere water, sommige etenswaren, medische producten/diensten, boeken, landbouw, hotels en sport. Het hoge tarief in Finland bedraagt 24% en dit geldt voor alle overige producten en diensten. Als laatste bestaat er ook een 0% btw-tarief in Finland voor internationale handel en internationaal vervoer.

De belasting wordt in Finland geregeld door de overheid, de belastingdienst om precies te zijn, net zoals in Nederland. Ook de minister van Economie, de Finse douane en de Finse instelling Trafi, die gaat over verkeersveiligheid, mogen belasting innen.

Accijns
Finland werkt ook met accijns, oftewel verbruiksbelasting. Dit is een vorm van indirecte btw die wordt geheven op de verkoop van bepaalde (verbruiks)goederen. In Nederland is er bijvoorbeeld sprake van accijns op alcoholische dranken en tabak. Vaak worden accijns geheven over de hoeveelheid van het product en niet de waarde. Dit maakt het, het tegenovergestelde van btw, wat belasting over de toegevoegde waarde is. Ook in Finland werken ze met accijns. Deze zijn in werking voor alcohol, tabak, snoepgoed, loterijen, verzekeringen, brandstof en auto’s. Vooral met auto’s zijn ze ook erg streng. Zo mag u als inwoner van Finland niet in een in het buitenland geregistreerde auto rijden.

De tarieven van de Finse btw zijn door de jaren heen veranderd. De geschiedenis van de btw-tarieven begint op het moment van de invoering van de btw in Finland op basis van de Europese btw-richtlijnen die uitkwamen op 1 juni 1994. Ook toen al werkte Finland met redelijk hoge getallen. In 1994 waren de twee lange btw-tarieven 12% en 5% en stonden de hoge tarieven op 22%, vergeleken met de 14%, 10% laag en 24% hoog die ze nu gebruiken, zijn er deze kwart eeuw geen drastische veranderingen ingevoerd met betrekking tot de Finse btw.

This div height required for enabling the sticky sidebar